SJ Healthcare - шаблон joomla Окна
×

Observație

Please enter your Disqus subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a Disqus account, register for one here

Informații pacienți

Drepturile pacienților

În conformitate cu Legea nr.46 – 2003 si Ord. 1410 / 2016

 

 1. DREPTUL PACIENTULUI LA INFORMATIA MEDICALA

 

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse. inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale. precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.
 • Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului
 • Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau printr-un formular "Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicate personale", ce se va regasi in FOCG.
 • Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un Iimbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate.
 • Pacientul are dreptul sa  solicite si sa primeasca,  in  copie,  documentele  medicale personale,   prin   completarea   formularelor  "Solicitare  privind comunicarea documentelor  medicate  personale",  precum  si  "Declaratie  privind comunicarea documentelor medicate personale" adresate institutiei.
 • Fotografierea sau filmarea pacientilor in unitate, in cazurile in care imaginile sunt necesare  pentru  stabilirea  diagnosticului  si  a  tratamentului  sau  pentru  evitarea suspectarii unei culpe medicate, se efectueaza fara consimtamantul acestora.
 • In alte scopuri care le exclud pe cele medicate, fotografierea sau filmarea in incinta unitatii medicate a pacientului se face cu acordul pacientului si al medicului in grija caruia se afla pacientul, acestia completand un formular " Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea in incinta unitatii sanitare".
 • Participarea la activitati de cercetare stiintifica medicala a persoanelor care nu sunt capabile sa-si exprime vointa poate fi realizata numai dupa obtinerea consimtamantului reprezentantilor legali si numai in situatia in care cercetarea respectiva este efectuata si in interesul pacientului.
 • Acordul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale la invatamantul medical si se exprima in scris prin completarea  formularului "Acordul pacientului/reprezentantului legal privind participarea la invatamantul medical", ce se va regasi in FOCG.


 1. CONSIMTAMANTUL PACIENTULUI PRIVIND INTERVENTIA MEDICALA
 • Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandusi, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Participarea la activitati de cercetare stiintifica medicala a persoanelor care nu sunt capabile   sa-si   exprime   vointa   poate   fi   realizata   numai   dupa  obtinerea consimtamantului reprezentantilor legali si numai in situatia in care cercetarea respectiva este efectuata si in interesul pacientului.
 • Acordul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale la invatamantul medical si se exprima in scris prin completarea formularului "Acordul pacientului/reprezentantului legal privind participarea la invatamantul medical", ce se va regasi in FOCG.

 

 1. DREPTUL LA CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR
 • Toate informatiile  privind  starea  pacientului,  rezultatele  investigatiilor,  diagnosticul,tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.

 

 1. DREPTUL PACIENTULUI IN DOMENIUL REPRODUCERII
 • Dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei.
 • Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare.
 • Dreptul femeii de a hotari daca sa aiba sau nu copii este garantat, cu exceptia cazului in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei.
 • Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind sanatatea reproducerii.
 • Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscuri.

 

 1. DREPTUL PACIENTULUI LA TRATAMENT SI INGRIJIRI MEDICALE
 • In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale, fara discriminare.
 • Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi  pe  tot  parcursul  ingrijirilor  medicale.La  solicitarea  pacientului,  in  masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.
 • Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala, inclusiv de la medicii  care  nu  sunt angajati  ai  spitalului, prin  completarea "Formularului de consimtamant".
 • Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-1 determina pe acesta sa il recompenseze, altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.
 • Pacientul are dreptul la ingrijiri medicate continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.
 • Pacientul are dreptul  sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

 

 

 

Obligațiile pacienților

Pacienţii internaţi în cadrul spitalului trebuie sa respecte urmatoarele reguli:

 • să acorde încredere în tratamentul şi îngrijirile recomandate de medici si sa respecte recomandarile medicale si tratamentul;
 • să se comporte civilizat şi politicos cu personalul medical;
 • să respecte regulile de igienă personală zilnic;
 • să-şi exprime acordul cerut de personalul medical în situaţiile prevăzute prin legislaţia în vigoare;
 • să completeze, daca doresc, „Chestionarul de opinie al pacientului”, pe care l-au primit in momentul internarii, in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor medicale;
 • să-şi amintească orice amănunt în legătură cu boala lui, chiar dacă li se pare de minimă importanţă;
 • în sprijinul stabilirii diagnosticului cât mai repede, este util să aducă la internare buletinele analizelor de laborator şi ale examenelor radiologice efectuate anterior, precum şi alte documente în legătură cu boala;
 • să se prezinte la internare cu medicatia aferenta bolilor cronice de care sufera si este deja diagnosticat, medicatie eliberata pe reteta de medicii de familie, sau specialisti
 • să nu pretindă examane de laborator sau radiologice pe care medicul nu le consideră necesare;
 • să respecte regimul alimentar recomandat de medic, chiar dacă diferă de mâncărurile cu care este obişnuit în familie;
 • să nu depoziteze alimente decât în locurile permise (frigider);
 • să stea în spital atât timp cât este necesar, să nu insiste să rămână mai mult decât trebuie, iar dacă doreşte externarea înainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie răspundere şi sub semnătură;
 • să nu consulte dosarul său medical pentru a evita neînţelegerea unor temeni şi să solicite informaţii doar personalului calificat;
 • fumatul este strict interzis, bolnavii vor fi externaţi;
 • să aducă la cunoştinţa familiei programul de vizită;
 • atât pacienţii, cât şi persoanele care îi vizitează pe aceştia, sunt obligaţi să păstreze cu stricteţe curăţenia şi liniştea;
 • să pastreze curăţenia în saloane, integritatea echipamentuilui, curăţenia în grupurile sanitare şi să nu degradeze instalaţiile, să nu arunce pansamente, vată şi alte obiecte sau resturi (alimentare ori de altă natură);
 • să umble în ţinută vestimentară îngrijită, decentă, când iese pe coridoare sau afară în curtea spitalului;
 • să respecte circuitele spitalului şi să nu circule prin locurile interzise pacienţilor în vederea protecţiei proprii împotriva unor agenţi patogeni sau noxe;
 • să nu provoace neînţelegeri sau altercaţii cu personalul medical sau alţi pacienţi;
 • în situaţia în care există nemulţumiri, pacientul poate să facă reclamaţie scrisă sau se poate adresa medicului şef de secţie sau conducerii spitalului; pentru reclamatii scrise exita cutii speciale de colectare pe fiecare etaj;
 • în urma externării, are obligaţia să se prezinte cu scrisoarea medicala si copii după documentele primite din spital la medicul de familie şi să respecte întocmai indicaţiile medicului curant, revenind la control la termenele indicate.

In cazul in care aceste obligatii sunt incalcate ,pacientul va fi externat (indiferent de starea de sanatate si stadiul bolii) asumandu-si CONSECINTELE SI RISCURILE medicale ulterioare.

 

 

Informatii privind externarea pacientilor

 

In functie de evolutia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externarii, care va fi comunicata pacientului cu o zi inainte sau in dimineata zilei externarii. Medicul curant completeaza Biletul de externare si Scrisoarea medicala care vor ajunge la medicul de familie.

Biletul de externare si Scrisoarea medicala vor fi completate in doua exemplare, un exemplar se ataseaza la Foaia de observatie iar celalalt se inmaneaza pacientului.

Medicul curant va stabili si consemna in Biletul de externare si Scrisoarea medicala urmatoarele :

 • diagnosticul de externare
 • starea pacientului la externare
 • tratamentul medical pe care sa-l urmeze
 • indicatii privind regimul alimentar si de viata
 • data controlului medical
 • numarul de zile de concediu medical

In cazul externarii pacientului la cerere, i se explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.
Externarea la cerere nu se aplica in cazul bolilor infectioase transmisibile si in alte cazuri prevazute de lege.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare :

 • Bilet de externare
 • Scrisoare medicala
 • Certificat de concediu medical (dupa caz)
 • Adeverinta medicala (dupa caz)
 • Bilet trimitere , in cazul in care pacientul externat trebuie monitorizat.
 • Reteta medicala
 • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite
 • In situatia in care se impune transportul pacientului cu ambulanta se intocmeste cererea de transport, avizata de catre Directorul Medical, catre Serviciul de Ambulanta

Medicul curant completeaza toate documentele privind externarea pacientului, le semneaza si parafeaza iar medicul sef de Compartiment verifica completarea integrala si corecta dupa care contrasemneaza si parafeaza documentele de externare.

 

 

 

Documente necesare la internarea in spital

Acte necesare pentru internare

 • Bilet de internare de la medicul specialist din ambulatoriul de specialitate;
 • Adeverinta de la locul de munca cu nr. zile C.M/12 luni;
 • O.P. CNAS pe luna precedenta;
 • Adeverinta CNAS pentru coasigurati
 • Cupon pensie (pentru pensionari,persoane cu handicap)
 • Adeverinta elev/student – curs zi;
 • Buletin identitate;
 • Copiii pana la varsta de 16 ani nu au nevoie de adeverinte scoala;
 • Certificat de nastere pt. copii
 • Card de sanatate

Pacienti straini

Documentele pe baza carora se acorda asistenta medicala cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sunt:

 • copie xerox dupa pasaport/act de identitate
 • copie xerox card european de asigurari de sanatate (acesta poate fi înlocuit si cu documentul numit certificat de înlocuire provizoriu).

In cazul în care persoanele în cauza nu pot prezenta aceste documente vor achita contravaloarea serviciilor medicale acordate.

Persoanele care sunt cetateni straini dar care au drept de sedere în România au aceleasi drepturi ca orice cetatean român, respectiv acordarea asistentei medicale se va face pe baza dovezii calitatii de asigurat eliberata de catre Casa de Asigurari de Sanatate.

Unde ne aflăm!

 • Adresa : Str. Padurarilor Nr.2, Lupeni, Hunedoara
 • Email : secretariat@spital-lupeni.ro
 • Telefon 1 : 0254560650 (RCS)
 • Telefon 2 : 0254560651 (RCS)
 • Telefon 3 : COMPARTIMENT PRIMIRE URGENTE : 0254560730
 • Fax : 0254560307

Centrul unic de apel pentru situatii de urgenta - 112 (Ambulanta, Pompieri, Politie, Jandarmi)

Localizare pe hartă